Erès accountancy-belastingen

Erès (RS) accountancy-belastingen is in 2007 gestart door mr.drs.ing. Randolph Snabel AA RB om als zelfstandig en onafhankelijk accountant en adviseur de ondernemers in het MKB beter en persoonlijker van dienst te kunnen zijn en hierbij niet gehinderd te worden door de beperkingen welke worden opgelegd vanuit een (middel)groot accountants- en advieskantoor.

Bij erès accountancy-belastingen vindt de MKB ondernemer een onafhankelijk, en indien noodzakelijk ook kritische, sparringpartner en een financieel, fiscaal en juridisch adviseur. Een partner voor het MKB waarop altijd met vertrouwen een beroep gedaan kan worden. De dienstverlening wordt hierbij gekenmerkt door persoonlijke betrokkenheid, professionaliteit en pragmatisme.

Persoonlijk contact op niveau zonder concessies. Ervaar het verschil.

Randolph Snabel

Randolph (1972) is als accountant (1997) en belastingadviseur (2001) ingeschreven in de registers van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en Register Belastingadviseurs (RB). Dit betekent onder meer dat de werkzaamheden worden uitgevoerd onder de gedrags- en beroepsregels van accountants en belastingadviseurs. Hierin zijn als beginselen opgenomen: integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag. In de dienstverlening staan deze beginselen dus ook centraal. Voor de ingeschreven accountant en belastingadviseur geldt een verplichte permanente educatie als waarborg voor de kwaliteit en deskundigheid voor de beroepsuitoefening.

Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten). Op de website van de NBA vindt u meer informatie over de NBA, het beroep accountant, de kwaliteitswaarborgen, en het klacht- en tuchtrecht voor openbare (MKB) accountants.

Register Belastingadviseurs (RB)

Het beroep van belastingadviseur is niet wettelijk geregeld. Het lidmaatschap bij de Register Belastingadviseurs (RB) kan worden verkregen door belastingadviseurs die theoretische kennis, de praktische vaardigheden en recente praktijkervaring bezitten die nodig zijn om het beroep naar behoren te kunnen uitoefenen. Op de website van de RB vindt u meer informatie over de RB, het beroep belastingadviseur, de kwaliteitswaarborgen, en het klacht- en tuchtrecht voor belastingadviseurs aangesloten bij de RB.

Ervaring

Randolph heeft gedurende ruim tien jaar ervaring opgedaan als accountant en belastingadviseur in de algemene accountants- en adviespraktijk bij verschillende (middel)grote accountants- en adviesorganisaties (Ernst & Young, Mazars, BDO en Grant Thornton) voor zijn start als zelfstandig adviseur in 2007.

Vanaf zijn afstuderen als accountant heeft Randolph zijn werkervaring opgedaan in het MKB. Hij heeft met name de MKB-ondernemer als accountant bijgestaan en daarbij ook geadviseerd over fiscaal-juridische en financiële vraagstukken waarmee elke ondernemer geconfronteerd wordt of kan worden.

Vanwege zijn interesse voor complexe vraagstukken en de combinatie van zijn beroepsopleidingen tot accountant en belastingadviseur is Randolph veelal betrokken geweest bij bijzondere opdrachten zoals het begeleiden van bedrijfsherstructureringen, bedrijfsovernames en -overdrachten.

Randolph is als agrarisch en Boskoopse accountant zeker thuis in de boomkwekerijsector maar heeft daarnaast ook zeer brede werkervaring in andere sectoren.

Opleiding

Na de afronding van de opleiding tot (agrarisch) accountant heeft het accent van de gevolgde opleidingen en studies gelegen op het (belasting)recht.

Een zeer bewuste keuze omdat het volgens Randolph belangrijk is om als adviseur van de MKB-ondernemer niet alleen de cijfers te begrijpen en te kunnen analyseren maar ook thuis te zijn in de (fiscale) wet- en regelgeving waarmee elke ondernemer wordt geconfronteerd.

Randolph heeft de volgende beroepsopleidingen en studies afgerond:

 • Universiteit Leiden, (master) notarieel recht
 • Universiteit van Tilburg, (master) fiscaal recht
 • Universiteit van Tilburg, (master) fiscale economie
 • Register Belastingacademie, opleiding Register Belastingadviseur
 • Hogeschool Delft, opleiding Accountant-Administratieconsulent

Offerte

De keuze tussen een administrateur en accountant of voor een accountant of (belasting)adviseur is lastig aangezien u als ondernemer niet gemakkelijk (direct) zijn of haar vakinhoudelijk kennis en kwaliteiten kunt beoordelen.

De keuze voor een gerenommeerd (middel)groot accountantskantoor lijkt dan een veilige en goede keuze te zijn maar het gaat uiteindelijk om de persoonlijke klik met, en deskundigheid van, uw contactpersoon en adviseur (en niet van het kantoor). De keuze voor de (veronderstelde) voordelige administrateur lijkt in eerste instantie een logische keuze maar is wellicht bij nader inzien toch ook minder passend bij hetgeen u wenst aan (deskundige) ondersteuning.

Bij twijfels over uw eerdere keuze, of als u voor het eerste een dergelijk keuze moet maken, kunt u altijd geheel vrijblijvend contact opnemen. Na een kennismakingsgesprek, waarin wordt ingegaan op uw wensen en verwachtingen en de inhoud van de te verrichten werkzaamheden en dienstverlening, ontvangt u geheel vrijblijvend en kosteloos een offerte op maat.

Abonnementen

Wilt u vooraf volledige zekerheid hebben over de kosten dan kunt u een abonnement afsluiten welke per maand wordt gedeclareerd.

Speelt er iets bijzonders?, heeft u extra ondersteuning of specifiek advies nodig welke meer omvat dan telefonische ondersteuning?

Geen enkel probleem, dit kan natuurlijk worden verzorgd na overleg.

Abonnementen

Het abonnement omvat de volgende reguliere werkzaamheden:

Vanaf € 95 (excl. BTW) per maand
 • telefonische support accountant – fiscalist
 • verzorgen van de financiële administratie (per kwartaal)
 • opstellen van de kwartaalrapportages (winst- en verliesrekening en balans)
 • verzorgen van de aangiften omzetbelasting (per kwartaal incl. eventuele aangifte ICP)
 • verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting en premieheffing (incl. eventuele fiscale partner)
 • opstellen van de fiscale jaarrekening (winst- en verliesrekening en balans) t.b.v. de aangifte inkomstenbelasting en premieheffing
 • controleren en corrigeren (voorlopige) belastingaanslagen en beschikkingen
Vanaf € 135 (excl. BTW) per maand
 • telefonische support accountant – fiscalist
 • verzorgen van de financiële administratie (per kwartaal)
 • opstellen van de kwartaalrapportages (winst- en verliesrekening en balans)
 • verzorgen van de aangifte omzetbelasting (per kwartaal incl. eventuele aangifte ICP)
 • verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting en premieheffing (incl. eventuele fiscale partner)
 • opstellen van de fiscale jaarrekening (winst- en verliesrekening en balans) t.b.v. de aangifte inkomstenbelasting en premieheffing
 • controleren en corrigeren (voorlopige) belastingaanslagen en beschikkingen
Vanaf € 165 (excl. BTW) per maand
 • telefonische support accountant – fiscalist
 • verzorgen van de financiële administratie (per kwartaal)
 • opstellen van de kwartaalrapportages (winst- en verliesrekening en balans)
 • verzorgen van de aangifte omzetbelasting (per kwartaal incl. eventuele aangifte ICP)
 • verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting en premieheffing (incl. eventuele fiscale partner)
 • opstellen van de fiscale jaarrekening (winst- en verliesrekening en balans) en (deponeren van) publicatiestukken
 • controleren en corrigeren (voorlopige) belastingaanslagen en beschikkingen
Vanaf € 195 (excl. BTW) per maand
 • telefonische support accountant – fiscalist
 • verzorgen van de financiële administratie (per kwartaal)
 • opstellen van de kwartaalrapportages (winst- en verliesrekening en balans)
 • verzorgen van de aangifte omzetbelasting (per kwartaal incl. eventuele aangifte ICP)
 • verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting en premieheffing (incl. eventuele fiscale partner)
 • opstellen van de fiscale jaarrekening (winst- en verliesrekening en balans) en (deponeren van) publicatiestukken
 • controleren en corrigeren (voorlopige) belastingaanslagen en beschikkingen

Tarieven

 

Reguliere werkzaamheden

De reguliere werkzaamheden betreffen de jaarlijks (of periodiek) terugkerende fiscale of accountancy werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden na afronding gedeclareerd op basis van een vast tarief (op basis van voorcalculatie).

Het tarief is afhankelijk van de omvang en kwaliteit van de administratie en aangeleverde stukken. Op basis van de door u verstrekte informatie wordt het tarief overeengekomen, evenals de wijze en het moment waarop de noodzakelijke gegevens worden aangeleverd.

 

Bijkomende en advieswerkzaamheden

Bijkomende en advieswerkzaamheden hebben betrekking op alle voorkomende werkzaamheden die buiten het kader van de reguliere opdracht voor u kunnen worden uitgevoerd.

Deze werkzaamheden worden maandelijks gedeclareerd op basis van nacalculatie (uren maal tarief) waarbij u een specificatie ontvangt met omschrijving van de verrichte werkzaamheden en bestede tijd. Het uurtarief voor deze werkzaamheden bedraagt € 90 (excl. BTW).