Veel gestelde vragen

Accountancy

Waarom kiezen voor een accountant?

De brede kennis (op basis van zijn of haar opleiding) en ervaring van een accountant, gecombineerd met zijn wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan de verplichte permanente educatie maar ook de waarborgen opgelegd vanuit de beroepsregels en volgend uit het tucht- en klachtrecht), maakt hem of haar tot dé vertrouwenspersoon van het MKB. De accountant kan u verder helpen in elke fase van uw onderneming; of u nu start, al jaren bezig bent of besloten hebt te stoppen. U kunt dus met vertrouwen een beroep doen op een accountant.

Hoe kan ik nagaan of iemand gekwalificeerd accountant is?

Elke accountant is ingeschreven in het openbare accountantsregister welke u kunt raadplegen via de site van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

In Nederland zijn er ongeveer 9.000 openbare (RA en AA) accountants ingeschreven, dit zijn accountants werkzaam op een accountantskantoor of als zelfstandig accountant voor ondernemers en ondernemingen.

In Nederland zijn er ongeveer 700 accountants die tevens zijn ingeschreven als registerbelastingadviseur.

Wat is het verschil tussen een accountant en administrateur?

Het verschil tussen een accountant en administrateur / boekhouder is met name gelegen in de opleiding en het gegeven dat een accountant gebonden is aan de gedrags- en beroepsregels en daarmee dus bijvoorbeeld ook collegiaal toezicht met periodieke toetsingen en aan het klacht- en tuchtrecht.

De regels die een goede beroepsuitoefening voor accountants moet waarborgen gelden niet voor de administrateur of boekhouder. U weet bij de accountant aan welke beroeps- en kwaliteitswaarborgen moet worden voldaan, bij de administrateur of boekhouder niet. De theoretische en praktijkopleiding tot accountant AA of RA duurt minimaal 8,5 respectievelijk 9 jaar en de titel accountant is ook wettelijk beschermd.

Wat is het (uur)tarief van een accountant ?

Het uurtarief van een accountant kan aanzienlijk verschillen. Het verschil kan worden verklaard door het verschil in opleiding (tussen AA en RA en / of aanvullende specialistische opleidingen) en door het verschil in ervaring, functie en werkomgeving.

Het uurtarief van een ervaren RA accountant bij één van de grote(re) accountantskantoren kan een veelvoud zijn van een AA accountant zelfstandig werkzaam in het MKB. De “kwaliteit” van de accountant is echter niet afhankelijk van het uurtarief maar wordt dus bepaald door diverse factoren.

Het is belangrijk om niet alleen naar het uurtarief van de accountant te kijken maar juist naar hetgeen hij voor u kan betekenen als uw adviseur.

Hoe kies ik de juiste accountant?

De keuze voor de juiste accountant is mede afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht.

Indien u de wettelijke verplichting heeft om de jaarrekening te laten controleren heeft u een andere accountant nodig dan bij een adviesopdracht voor bijvoorbeeld bedrijfsopvolging of -herstructurering.

De keuze voor de juiste accountant is dus mede afhankelijk van de relatie met of tot de accountant; te weten de accountant als uw (MKB) adviseur of uw (wettelijk) controleur.

Uiteindelijk is de juiste keuze ook een persoonlijke keuze. Het is immers belangrijk dat u en uw accountant op dezelfde golflengte zitten en elkaar goed begrijpen en dezelfde taal spreken.

Heb ik een accountant nodig voor mijn jaarrekening?

Dit hangt af van wat uw wensen en verplichtingen zijn.

De verplichtingen hangen af van de rechtsvorm en omvang van de onderneming. Indien uw onderneming kwalificeert als micro of klein dan is er geen wettelijke verplichting om de jaarrekening te laten controleren.

De accountant kan u, op basis van zijn brede kennis en ervaring, wel altijd helpen bij het samenstellen van de jaarrekening zodat deze voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving. Er is echter geen verplichting om een accountant deze opdracht te geven ongeacht de omvang van de onderneming.

Belastingen

Waarom kiezen voor een belastingadviseur?

De specifieke kennis (op basis van zijn opleiding) over het belastingrecht en ervaring (over toepassing van het recht) van een belastingadviseur, gecombineerd met zijn verplichtingen (denk hierbij aan de verplichte permanente educatie) maakt dat de (RB) belastingadviseur het aanspreekpunt is voor betrouwbaar belastingadvies. De leden van het RB moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen en zijn op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen. De belastingadviseur kan u altijd verder helpen bij fiscale vragen of problemen.

Hoe kan ik nagaan of iemand gekwalificeerd belastingadviseur is?

Het beroep van belastingadviseur is niet wettelijk geregeld in afwijking van dat van accountant.

Het lidmaatschap bij de Register Belastingadviseurs kan worden verkregen door belastingadviseurs die theoretische kennis, de praktische vaardigheden en recente praktijkervaring bezitten die nodig zijn om het beroep naar behoren te kunnen uitoefenen.

Elke RB belastingadviseur, en dit zijn er ongeveer 7.500, is ingeschreven en kunt u vinden in het openbare register op de site van de Register Belastingadviseur.

Wat is het verschil tussen een belastingadviseur en fiscalist?

Een (RB) belastingadviseur is als zodanig ingeschreven in het register en bezit naast de theoretische kennis van het belastingrecht ook praktische vaardigheden en (recente) praktijkervaring die nodig zijn om het beroep van belastingadviseur naar behoren te kunnen uitoefenen.

Een fiscalist is een belastingkundig jurist die theoretische kennis heeft van het belastingrecht, opgedaan in een masteropleiding fiscaal recht of fiscale economie. Op basis van deze opleiding is de fiscalist veelal ook als adviseur werkzaam en als zodanig ingeschreven als belastingadviseur.

Wat is het (uur)tarief van een belastingadviseur?

Het uurtarief van een belastingadviseur kan aanzienlijk verschillen. Het verschil kan worden verklaard door het verschil in ervaring en / of specialisatie(s) en /of de werkomgeving.

Een beginnend belastingadviseur heeft nu eenmaal een ander uurtarief dan een ervaren belastingadviseur die aanvullende en / of specialistische kennis heeft opgedaan via zijn permanente educatie en / of aanvullende studies.

Uw keuze voor een goede belastingadviseur zou niet moeten afhangen van zijn uurtarief maar van uw behoefte aan fiscale ondersteuning, eenvoudig, complex of specialistisch, de persoonlijke klik en of hij u helder kan uitleggen wat uw fiscale verplichtingen, risico’s en mogelijkheden zijn.

Hoe kies ik de juiste belastingadviseur?

Uw keuze voor een goede belastingadviseur zou niet moeten afhangen van zijn uurtarief maar van uw behoefte aan fiscale ondersteuning, eenvoudig, complex of specialistisch, de persoonlijke klik en of hij u helder kan uitleggen wat uw fiscale verplichtingen, risico’s en mogelijkheden zijn.

De keuze kunt u het beste maken door het gesprek aan te gaan met uw belastingadviseur en hem of haar te vragen naar zijn ervaring. Een belastingadviseur welke zich voornamelijk bezig houdt met aangiften inkomstenbelasting is een andere adviseur dan een specialist in de loon- of omzetbelasting.

Heb ik een belastingadviseur nodig voor mijn aangifte?

Dit is afhankelijk van uw (persoonlijke inkomens- en vermogens) situatie. Het is zeker niet altijd nodig maar dit geeft u wel het vertrouwen dat de aangifte correct en tijdig wordt ingediend.

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting dient u in elk geval de aangifte verplicht elektronisch in te dienen en de belastingadviseur beschikt hiervoor over de juiste aangifte en communicatiesoftware. De belastingadviseur heeft als intermediair ruimere mogelijkheden voor uitstel van het indienen van de aangifte.

De toegevoegde waarde van de belastingadviseur is echter met name gelegen in de adviezen welke worden gegeven voordat de aangifte moet worden ingediend.

Erès accountancy-belastingen

Waarom kiezen voor erès accountancy-belastingen?

Waarom kiezen voor een accountant of belastingadviseur als u kunt kiezen voor een accountant èn belastingadviseur? Bij erès accountancy-belastingen treft u een gekwalificeerd accountant èn belastingadviseur die daarbij uw dossier volledig zelf beheert zodat u niet te maken heeft met wisselende contactpersonen waardoor u erop kunt vertrouwen dat er niets tussen wal en schip valt.

Hoe weet ik of erès accountancy-belastingen de juiste keuze is?

Aangezien het om persoonlijke dienstverlening gaat is het altijd wenselijk, zo niet noodzakelijk, dat u in een persoonlijk gesprek nader kennis maakt met uw nieuwe accountant en/of belastingadviseur.

Bij erès treft u een accountant èn belastingadviseur die uitsluitend als adviseur actief is in het MKB voor gedreven en enthousiaste ondernemers. U kunt met vertrouwen een beroep doen op een betrokken maar tegelijk ook kritische en onafhankelijke adviseur die pragmatisch is ingesteld en op een open en directe wijze met u zal communiceren.

Wat maakt het verschil bij erès accountancy-belastingen?

Bij erès treft u de voordelen van het administratiekantoor enerzijds en het (middel)grote accountants- en advieskantoor anderzijds.

De voordelen van het full-service concept en de kwaliteitswaarborgen van het (middel)grote accountants- en advieskantoor worden gecombineerd met de voordelen van de directe en korte (communicatie)lijnen tegen de voordelige tariefstelling van het administratiekantoor.

Wat is het (uur)tarief bij erès accountancy-belastingen?

Het uurtarief dat wordt gehanteerd voor bijkomende en advieswerkzaamheden bedraagt € 90 excl. BTW. Hiermee heeft u een ervaren en gekwalificeerd accountant en belastingadviseur tegelijk die met zorg en aandacht de werkzaamheden voor u uitvoert.

Voor de reguliere (jaarlijks terugkerende) werkzaamheden wordt een vast bedrag afgesproken. Indien u een indicatie hiervoor wilt hebben dan kunt u de site van budget accountants raadplegen. Op deze site kunt u eenvoudig bereken wat de tarieven zijn en de tarieven van erès wijken hiervan niet of nauwelijks af. Het verschil is echter wel persoonlijk contact met een accountant en belastingadviseur.

Waarom zijn de diensten van erès accountancy-belastingen zo voordelig?

De overhead is beperkt, de lijntjes zijn kort en er wordt pragmatisch en efficiënt (samen)gewerkt (met de ondernemer). Dit betekent dat een no-nonsense maar kwalitatief hoogstaande dienstverlening kan worden aangeboden tegen acceptabele tarieven.

De combinatie van ruime werkervaring en de gedegen opleidingen / studies afgestemd op hetgeen de allround MKB adviseur moet kunnen en weten voorkomt onnodig overleg, voorkomt dubbele en/of inlees uren en maakt daarmee een efficiënte werkwijze mogelijk. Da’s het verschil!

Links en downloads

Wetten en regels

Op Ondernemersplein.nl staat alle (overheids)informatie relevant voor ondernemers. Onder de rubriek wetten en regels treft u overzichtelijk per sector of onderwerp over de van toepassing zijnde wetten en regels.

Op overheid.nl kunt u onder overheidsinformatie bij wet- en regelgeving alle actuele wetten en regelingen bestuderen en onder onder officiële publicaties tevens alle kamerstukken raadplegen (voor de liefhebbers).

Rechtspraak en register

Op rechtspraak.nl kunt u eenvoudig en met behulp van een zoekscherm gepubliceerde uitspraken (vonnissen, arresten, beschikkingen) doorzoeken.

In het Centraal Insolventieregister kunt u alle gegevens van faillissementen, surséances en schuldsaneringen natuurlijke personen raadplegen.

Op de site van raadvanstate.nl kunt u eenvoudig en met behulp van een zoekscherm de uitspraken van Afdeling bestuursrechtspraak raadplegen.

Overige informatie

Maak gebruik van de door de banken verzamelde informatie over de laatste ontwikkelingen in uw sector. Check de (visie op de) trends per sector bij de ABN AMRO Bank , de ING Bank, en de Rabobank.

U kunt via RO-online (wijzigingen in) bestemmingsplannen en algemene overheidregels betreffende ruimtelijke ordening raadplegen. Handig als u wilt weten wat kan volgens het bestemmingsplan.

Op het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarden raadplegen. Handig om snel even de WOZ-waarde te checken; bij bezwaar WOZ-waarde (vergelijkbare woningen) of bij de zoektocht naar een nieuwe woning (als referentie).

Belastingen

Voor de aangifte inkomstenbelasting (IB) is de aangiftehulp voor ondernemers handig (ook als u de aangifte laat verzorgen) en verder kunt u vanaf de overzichtspagina inkomstenbelasting snel en eenvoudig info vinden.

De ondernemers die een aangifte vennootschapsbelasting (VPB) moeten indienen kunnen vanaf de overzichtspagina vennootschapsbelasting verder zoeken naar de meest relevante onderwerpen, faciliteiten en regelingen.

Voor meer informatie over het indienen, en de vragen van, de BTW aangifte en de ICP opgave, de BTW-vrijstellingen, en -tarieven en voorwaarden voor aftrek voordruk BTW kunt u de BTW pagina op de site van de Belastingdienst raadplegen.

Subsidies

Op Ondernemerplein.nl kunt u vanaf de pagina subsidies alle regelingen doorzoeken op onderwerp, regio en/of type regeling. Een handig beginpunt voor meer informatie.

De online subsidiecalculator presenteert regelingen en subsidies voor een nieuwe, of een recent in dienst getreden, werknemer. Handig en eenvoudig te checken.

Op rvo.nl kunt u informatie vinden over subsidies voor ondernemers. Op de subsidiewijzer vindt u alle subsidies en regelingen die open staan voor een aanvraag.

Financiering

Via de site van de KVK kunt op weg geholpen worden bij uw financieringsaanvraag door informatie, tools en stappenplannen. De KvK financieringsdesk is daarnaast iedere werkdag gratis bereikbaar voor advies.

Op Ondernemersplein.nl staat alle (overheids)informatie relevant voor ondernemers. Onder de rubriek externe financiering treft u overzichtelijk algemene informatie over verschillende financieringsvormen.

Praktijkvragen (fiscaal)

Als MKB-ondernemer kunt u op het net veel informatie vinden over (fiscale) wetgeving en rechtspraak. Helaas niet altijd even toegankelijk, kort en bondig en to the point in duidelijke ondernemerstaal. Hieronder een selectie van enkele (vraag en antwoord)artikelen uit Belastingbelangen welke special geschreven zijn voor de MKB-ondernemer (en zijn/haar adviseur). Gemakkelijk te lezen en zeer informatief, loop zelf eens door de rubriek uitgelicht op de site belastingbelangen.nl.

Eenmanszaak, VOF of CV

Commanditair vennoot; ondernemer op afroep?

De inkomstenbelasting kent voor ondernemers volop gunstregelingen. De belastingplichtige die als ondernemer wil worden aangemerkt, moet voldoen aan twee eisen: er moet een onderneming voor zijn rekening worden gedreven én hij moet rechtstreeks worden ‘verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming’

Lees verder…

Wat betekent gebruikelijkheidstoets voor de (ondersteunende) ondernemer?

De MKB-ondernemer die samen met zijn partner een onderneming drijft, in de vorm van een firma of een maatschap, moet bij de onderlinge taakverdeling rekening houden met de gebruikelijkheidstoets. Met die toets beoordeelt de inspecteur of de ondersteunende partner als ondernemer in aanmerking komt voor de ondernemersfaciliteiten.

Lees verder…

Op de zaak of in privé?

De vermogensetikettering in de inkomstenbelasting kent drie smaken: verplicht ondernemingsvermogen, verplicht privévermogen en keuzevermogen. In deze special gaan we in op de vermogensetikettering voor ondernemers in de inkomstenbelasting, met the do’s and dont’s.

Lees verder

Wat zijn de fiscale mogelijkheden bij wonen en werken in één pand?

De fiscale spelregels voor het wonen en werken in één pand zijn allesbehalve eenvoudig.
De ondernemer moet hier meerdere wettelijke regelingen, met verschillende criteria, naast elkaar toepassen.

Lees verder

De KOR in de BTW: klein maar fijn!

De Wet op de omzetbelasting kent een regeling voor ‘kleine ondernemers’, de KOR. Die KOR biedt ondernemers van vlees en bloed een belastingvermindering van maximaal € 1.345, een ontheffing van administratieve en factureringsverplichtingen én het doen van BTW-aangiften.

Lees verder…

BV, directeur-aandeelhouder

Een BV op proef?

In de toekomst kijken is geen mens gegeven. Of een BV de beste oplossing biedt, is afhankelijk van wat er gaat gebeuren. Wie weet gaat de deal niet door, en dan zit mijn bedrijfje – met nog een paar producten in ontwikkeling – in een BV en ben ik mijn voordelige ondernemersfaciliteiten kwijt. Heeft u een oplossing voor dit dilemma?

Lees verder…

Uw belang bij een verlies uit aanmerkelijk belang?

Iedere directeur-grootaandeelhouder met een mislukt BV-avontuur heeft er mee te maken: de verrekening van een verlies uit aanmerkelijk belang. Als de DGA zijn aandelen in de BV met verlies verkocht heeft, of – nog erger – als zijn BV geliquideerd is, resteert een fiscaal verlies. Dat verlies kan hij in box 2 verrekenen. En dat is een probleem.

Lees verder…

Kan mijn gebruikelijk loon omlaag?

De Hoge Raad heeft beslist dat de afroommethode – ter vaststelling van het salaris van de DGA in zijn BV – niet kan worden toegepast als er een vergelijkbaar salaris voorhanden is van een werknemer met soortgelijke werkzaamheden als die van de DGA.

Lees verder…

Behoorlijk of verwijtbaar onbehoorlijk bestuur?

Als een werkgever zijn werknemer een auto van de zaak ter beschikking stelt, moet er in beginsel een bijtelling plaatsvinden voor het privégebruik van die auto. Een bijtelling is niet aan de orde, als de werkgever de werknemer verbiedt om privé gebruik te maken van de auto van de zaak. Zo’n verbod moet schriftelijk worden vastgelegd, en de werkgever moet ‘voldoende toezicht houden op de naleving van dat verbod’.

Lees verder…

Zakelijk handelen met BV?

De directeur-grootaandeelhouder die geld leent van zijn BV om een woning te kopen, moet daarbij strikt zakelijke condities in acht nemen. Doet hij dat niet, dan kan de inspecteur de geldlening in de BV als een ‘onzakelijke lening’ aanmerken.

Lees verder…

De DGA als borg voor zijn BV

De directeur-grootaandeelhouder die voor zijn BV borg staat bij de bank, valt met die borgstelling onder de terbeschikkingstellingsregeling. De vergoeding die hij van de BV krijgt voor het aangaan van de borgtocht – de borgstellingprovisie – moet hij in box 1 tot zijn inkomen rekenen; de BV kan die vergoeding als bedrijfskosten boeken.

Lees verder…

De aanpak van onzakelijk debiteurenrisico: de ODR-toets

Bij de heffing van vennootschapsbelasting is de grens tussen kapitaalstorting en geldlening problematisch.

Lees verder…

Hoe regel ik de bedrijfsopvolging fiscaal vriendelijk als mijn opvolger geen geld heeft?

Het merendeel van die bedrijfsoverdrachten in het midden- en kleinbedrijf vindt plaats in de familiesfeer, of aan een of meer medewerkers die al langer in de zaak meedraaien. Daarbij is een vast terugkerend probleem dat de beoogde bedrijfsopvolger onvoldoende geld heeft om de zaak over te nemen. De bank wil wel financieren, maar eist van de opvolger ook commitment in de vorm van inbreng van eigen vermogen voor de bedrijfsoverdracht, en dat heeft de opvolger niet.

Lees verder…

Bedrijfsopvolging; wél overdragen, niet afrekenen: met cum prefs?

Bij een onderneming in BV-vorm dreigt bij verkoop een aanmerkelijk-belangheffing van 25%. Dat kan leiden tot een forse belastingaanslag. De koper zal daar vaak de vereiste liquide middelen voor moeten aandragen. Heeft hij dat geld niet zelf, dan moet dat gefinancierd worden. Extern, bij de bank, of de verkoper moet bereid zijn om toe te staan dat de koper hem een deel van de koopsom schuldig blijft.

Lees verder…

Ondernemer, privé

Afspraak is afspraak?

Enkele jaren geleden heb ik met de belastinginspecteur afspraken gemaakt over de afschrijvingen. De inspecteur heeft zich daar drie jaar netjes aan gehouden, maar vorig jaar, medio oktober, heeft hij onze afspraken – volkomen onverwachts, zonder enige toelichting – schriftelijk opgezegd. Dat kan toch niet zo maar?

Lees verder…

Belastingschulden: uitstel van betaling, kwijtschelden of saneren

De ontvanger is binnen de Belastingdienst een machtige autoriteit. Hij moet de inning van de rijksbelastingen bewaken. Als een belastingschuldige zijn aanslag niet of niet op tijd betaalt, heeft de ontvanger – naast de invorderingsmogelijkheden die elke schuldeiser heeft – enkele specifieke bevoegdheden om de contribuabelen te doen betalen.

Lees verder…

Navordering of foutenleer?

Kan de inspecteur met die foutenleer alsnog correcties doorvoeren over jaren waarover hij niet meer kan navorderen?

Lees meer…

De Belastingtelefoon: geen opgewekt vertrouwen!

De belastingrechter schat de door de Belastingtelefoon verstrekte informatie op waarde: de beller kan er niet op rekenen dat de inspecteur daaraan gebonden is. In fiscale taal: de telefonische informatie levert geen in rechte te beschermen opgewekt vertrouwen op.

Lees verder…

Meer weten of direct advies?

Neem dan contact op met Randolph